INTERIEURARCHITECT

Tijdens alle fases worden de kosten en doorlooptijden nauwkeurig in de gaten gehouden.

BAAUW-dm beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals. Waar nodig kan de expertise uitgebreid worden met de know how van andere disciplines. Denk bijvoorbeeld aan een exterieur architect, een constructeur of een grafisch ontwerper (huisstijl e.d.).

Het uurtarief wordt mede bepaald door de aard van de werkzaamheden maar er kan ook, indien wenselijk, per fase een vaste projectprijs overeengekomen worden.

De werkwijze van BAAUW-dm is transparant zodat u als klant inzicht heeft en houdt in alle bovengenoemde stappen van het ontwerp- en bouwproces.

Tijdens een oriënterend gesprek (vrijblijvend) wordt geïnventariseerd welke behoeftes en wensen er bij de klant zijn. Op basis hiervan wordt een offerte van de werkzaamheden opgesteld met een indicatie van de doorlooptijd van het ontwerp en de eventuele uitvoering. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Tijdens de ontwerpfase worden er, op basis van het programma van eisen, van grof naar fijn 2D en 3D ontwerptekeningen gemaakt om het ontwerp zo reëel mogelijk te tonen. Hierbij wordt ook een voorstel voor de 'look & feel' gemaakt.

Daarna volgt de werkvoorbereidingsfase, waarin het ontwerp definitief uitgewerkt wordt, kleuren en materialen definitief gekozen worden en er prijzen opgevraagd worden bij uitvoerende partijen. Tot slot volgt de uitvoeringsfase waarin de bouw begeleid wordt, uitvoeringsdetails getekend worden en de eindoplevering plaats vindt.

VAN IDEE TOT OPLEVERING

BAAUW design & management
BAAUW design & management